The Public Service Recruitment Secretariat (PSRS) is a government organ with a status of independent Department established specifically to facilitate ...

The Public Service Recruitment Secretariat (PSRS) is a government organ with a status of independent Department established specifically to facilitate ...

Overview Dodoma (literally “It has sunk” in Gogo), officially Dodoma City, is the national capital of Tanzania and the capital ...

OFISI YA RAIS SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA Kumb.NaEA.7/96/01/K/235                    ...

TANGAZO LA KUITWA KWENYE USAILI Mkurugenzi wa Halmashauri ya Jiji la Dodoma anapenda kuwataarifu Waombaji Kazi wote walioomba kazi ya ...

 TANGAZO LA KUITWA KWENYE USAILI HALMASHAURI YA MJI WA BUNDA 03-07-2020   MAJINA // TANGAZO LA KUITWA KWENYE USAILI ...

Jun 26, 2020 Wasailiwa waliochaguliwa (Selected) kuendelea na usaili wa mahojiano utakaofanyika tarehe 29 Juni, 2020 katika Ofisi za Sekretarieti ...

TANGAZO LA KUITWA KWENYE USAILI Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Mamlaka ya Mapato ...

TANGAZO LA KUITWA KWENYE USAILI. Kutokana na Tangazo la nafasi za kazi lenye Kumb.Na. BDC/C.30/17/58 la tarehe 06 Mei, 2020 ...

Jun 20, 2020 Wasailiwa wanatakiwa kuzingatia muda na eneo la kufanya usaili kama ilivyoainishwa kwenye tangazo la kuitwa kwenye usaili. ...